Aalborg Kommune iværksætter en række nye tiltag for at hjælpe udsatte borgere. Arkiv. Foto: Lone Vad Dam

Nødberedskab kørt i stilling til socialt udsatte

Kommune og frivillige står klar med mad, varme og overnatning

De udsatte borgere i Aalborg Kommune står forrest, når der skal risikovurderes på, hvem der er mest udsat for at blive syge af coronavirus og udvikle covid-19.

Det er samtidigt også en gruppe borgere, der er risiko for at kunne være smittespredere, så Aalborg Kommune har taget en række tiltag for af hjælpe borgerne og minimere smitterisici.

- Det er en alvorlig situation vi står i. Vi har nu sikret, at alle har mulighed for tag over hovedet, mad og varme. Vi gør det på en måde, hvor vi beskytter hinanden og begrænser den fysiske kontakt. Men det er ikke med let hjerte, at vi har truffet disse valg. Vi arbejder på hvordan vi kan åbne værestederne yderligere, siger leder TinaMaria Larsen, Center for Sociale Indsatser.

- Siden onsdag har vi arbejdet på højtryk for at sikre, at den her gruppe borgere får den hjælp, de har brug for i en vanskelig situation, siger hun.

De udsatte borgere er i mange tilfælde folk, der har eller fortsat lever et hårdt liv med for eksempel et stort misbrug - eller folk, der lever på gaden eller i varmestuer.

- I manges tilfælde er der tale om personer, der ikke har tiltro til systemet og ellers ikke ønsker nogen form for hjælp. Nogle af dem - selv hvis de bliver syge og grundet deres mistillid til myndigheder - kan finde på at fravælge helt nødvendig hjælp og behandling. Andre er psykisk så dårlige, at de ikke kan tåle at være under tag og bag dør, så det er en svær situation, vi står i.

Læs også Kirkens Korshær er i nødberedskab: - Det er en yderst alvorlig situation for de ekstremt udsatte mennesker

De udsatte borgere kommer til at mærke ændringerne.

Varmestuer, væresteder og botilbud er i et nødberedskab. Indsatsen prioriteres til den mest udsatte gruppe. Det sker som led i anbefalingerne i forhold til at forebygge smittespredning blandt de udsatte. Samtidig er kapaciteten nedsat, fordi helbredsmæssige sårbare medarbejdere er hjemsendt.

Nedenfor kan du se en række af de nye tiltag. 

Nødberedskab for socialt udsatte i Aalborg Kommune

Botilbud
 

På botilbud som Svenstrupgaard, Herberget og Krisecentret er der indført særlige hygiejneforanstaltninger efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. Samtidig er er værkstedstilbud, rådgivning, efterforsorg og indsatsen i forhold til fremtidig boligplacering er indstillet i perioden. 

 

Varmestuer og væresteder

Nogle varmestuer og væresteder vil være lukkede og andre vil have et nødberedskab.  Tilbuddene begrænses til de allermest udsatte, der ikke har andre muligheder. Ifølge de generelle retningslinjer skal forsamlinger af større grupper af borgere undgås. De borgere, der allerede har egen bolig eller har en plads på et botilbud vil derfor blive bedt om at blive hjemme, hvis de henvender sig på varmestuer eller væresteder. 

 

Frelsens Hærs morgenvarmestue på Mølleplads er lukket, men der er fundet en løsning, så Frelsens Hærs cykelcafé uddeler madpakker og kaffe fra kl. 7.30 i hverdagene på Mølleplads.

 

Hjerterummet på Østerbro er lukket, men der arbejdes på en løsning, så det kan sikres at der er et åbent tilbud til den mest udsatte gruppe af hjemløse fra kl. 15 - 21.

 

Café Parasollen har nødberedskab og holder åbent i hverdagene fra kl. 10 - 14. 

 

Kirkens Korshærs dag - og natvarmestue i Søndergade er åben med nødberedskab fra 9-15 og 21-07. Kirkens Korshærs varmestue i Nørresundby er lukket. 

 

Opsøgende medarbejdere
Kommunens Bo- og Gadeteam vil fortsat være tilstede i byens rum, men deres indsats handler om at spotte akutte behov og få budskaberne om forebyggelse ud til de udsatte borgere. 


Indsats tilpasses løbende

Aalborg Kommunes Center for Sociale indsatser følger hele tiden op på udviklingen. Der kommer fortsat til at ske tilpasninger i indsatserne.