LIGE NU:

Regionen er klar med nye coronatiltag

Mundbind på hospitaler og begrænsninger i besøg er nogle af de tiltag, der skal minimere smitterisiko.

Region Nordjylland reagerer med nye tiltag, efter Mette Frederiksen tidligere i dag offentliggjorde nye restriktioner, der skal begrænse risikoen for, at folk smitter hinanden med coronasmitte.

Allerede fra i dag anbefaler regionen, at besøgende og pårørende bruger mundbind, når de kommer ind på de nordjyske hospitaler, og regionen opfordrer samtidig til, at besøg begrænses videst muligt.

- Vi er klar til at følge op på de nye udmeldinger fra statsministeren, og har taget initiativ til at få flyttet et stort antal mundbind fra vores lagre og ud på hospitalerne. Vi har et meget stort antal klar, siger regionrådsformand Ulla Astman (S).

Ulla Astman præsenterer nye tiltag for at stoppe smittespredningen. 
Ulla Astman præsenterer nye tiltag for at stoppe smittespredningen. 
Foto: Mick Knive Anderson

Hun opfordrer samtidig til, at man nøje overvejer om et besøg på hospitalerne er nødvendigt, men understreger, at der ikke er tale om et egentligt forbud mod at komme på hospitalerne.

- De nye tiltag kommer, fordi vi skal beskytte de sårbare grupper i vores samfund mest muligt. Vi må bare erkende, at vi igen står i en meget svær og alvorlig situation, siger Ulla Astman.

Det anbefales, at besøgende selv sørger for at have et passende antal mundbind med sig inden eventuelt besøg, men der vil være mundbind til rådighed for pårørende til lægevagten og skadestuen.

Personale smittet

Men det er ikke kun patienterne, der bliver påvirket af de nye tiltag. På regionshospitalet i Hjørring er 15 ansatte smittet på intensivafdelingen. I alt er 22 regionsmedarbejdere smittet, mens 11 patienter er indlagt på grund af corona. 

Selv om det ifølge regionen ikke er et stort antal set i forhold til hospitalernes samlede kapacitet, så er regionens hospitaler stadig meget pressede lige nu. 

 
 
Foto: Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland

Det skyldes, at et enkelt smittetilfælde på et hospital kan resultere i en meget stor arbejdsbyrde med smitteopsporing, isolering og hjemsendelser for meget personale – ligesom det også øger risikoen for at smitten bringes videre til patienter. 

- Derfor er det hamrende vigtigt, at vi ikke får yderligere smitte ind på hospitalerne, og de nye retningslinjer er et skridt i denne retning. Men supervåbnet for at holde pandemien i skak er stadig - som altid - at vi husker at holde afstand, at vi spritter af og at vi følger de generelle anbefalinger, siger Ulla Astman.

Hjemsender regionalt personale

Det bliver også iværksat, at offentlige arbejdsgivere skal sikre, at ansatte arbejder hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt.

Det betyder, at regionens administrativt ansatte i vid udstrækning skal til at arbejde hjemmefra som minimum frem til 4. oktober. Langt de fleste af regionens 14.500 ansatte varetager kritiske sundhedsfunktioner og er således ikke omfattet af det nye tiltag.

Testkapacitet oprustet

Der er i den seneste tid blevet opjusteret kraftigt på den nordjyske testkapacitet, og regionen arbejder hele tiden på at optimere og maksimere testkapaciteten, så vi også kan være med til at stoppe smittekæder hurtigt og effektivt gennem test, opsporing og isolation.

Aktuelt er der ved at blive oprettet endnu flere faste teststeder i hele regionen, så der kommer et nært og hurtigt testtilbud til alle nordjyder.

Samtidig er der også blevet opjusteret på antallet af mobile testenheder, som kører ud de steder, hvor der er størst behov – eksempelvis er der lige nu et stort arbejde i gang med at teste i Dronninglund, hvor et stort antal nordjyder er smittet.