Giftigt støv gjorde Dorte og Jens Peter syge: - Det bekræfter desværre vores mistanke

Blik- og Rørarbejderforbundet er skræmt over, hvad de nye beregninger viser, men det overrasker dem ikke.

1.300 danskere dør årligt som følge af sygdomme relateret til asbest. 

Det viser et nyt europæisk projekt, der er et samarbejde mellem journalister, som TV2 Nord har deltaget i. 

Hidtil har antagelsen været, at omkring 300 danskere hver år dør af sygdomme, som skyldes det livsfarlige materiale asbest. 

Dør oftest af kræft

Det er nye udregningsmetoder, der nu også medregner lungekræft samt kræft i lunger strube og æggestokke. Sygdomme, der indtil nu, primært har været tilskrevet rygning som årsag - eller blevet overset.  

RYGNING OG ASBEST

Netop rygning er en vigtig årsag til den store ændring i antallet af asbestdødsfald, fordi der er tale om såkaldt "multifaktoriel effekt".

Det betyder, at ryger man, er risikoen for lungekræft 10 gange højere sammenlignet med ikke-rygere.

Udsættes man for asbest, er risikoen tre til fem gange højere.

Hvis du både ryger og udsættes for asbest er risikoen 30-50 gange højere.

Kilde: Investigative Reporting Denmark

Der er ligeledes en væsentlig øget risiko for mesoteliom (lungehindekræft, red.) i lunge- og bughinder, der er kræftformer med meget dårlig overlevelseschance, og hvor udsættelse for asbest er eneste kendte årsag. 

Foto: Blik- og Rørarbejderforbundet
Foto: Blik- og Rørarbejderforbundet

Netop de nye beregninger bekymrer forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik W. Petersen, men tallene overrasker ham dog ikke.

- Det overrasker mig desværre ikke.

-  I Blik- og Rørarbejderforbundet møder vi alt for ofte kollegaer, der er blevet syge af at have arbejdet med asbest, understreger forbundsformanden. 

NÅR STØV DRÆBER

TV2 Nord sætter i samarbejde med en international gruppe af graverjournalister fokus på asbest. Der er nu international anerkendelse af, at asbest er mange gange mere dødelig end hidtil antaget. I Danmark betyder det, at det årlige dødstal på 300 forventes at være så højt som 1.300.

Men selv om asbest altså er meget mere dødeligt end hidtil antaget, så er der intet overblik over hvor og hvor meget af det farlige mineral, der findes i bygninger. Og ingen national handlingsplan for, hvordan vi slipper af med asbesten på en forsvarlig måde.

Ny ordning på vej

Dagen før folketingsvalget blev udskrevet, aftalte et bredt flertal i Folketinget, at der skal indføres en autorisationsordning på asbestarbejde. 

Udviklingen af ordningen skal ske med inddragelse af arbejdsmarkedets parter og i samarbejde med relevante myndigheder. Og det arbejde skal, ifølge Henrik W. Petersen, sættes i gang så hurtigt som muligt.

DE NYE TAL

I alt er der beregnet 1316 dødsfald som følge af asbest, der fordeler sig således:

Luftvejssygdomme for eksempel KOL: 12

Lungehindekræft: 128

Strubekræft: 14

Luftrør-, bronkie- og lungekræft: 1128

Æggestokkræft: 34

Kilde: Investigative Reporting Denmark

- Det haster i den grad med at få en autorisationsordning på plads. Og den skal selvfølgelig skrues sammen på en måde, så ingen risikerer at blive udsat for asbest – hverken derhjemme eller på arbejdet, forklarer han. 

Kan ramme alle

Forbundets kamp mod asbesten bunder blandt andet i, at mange håndværkere, herunder VVS’ere, blikkenslagere og skorstensfejere, bliver udsat for det livsfarlige materiale i forbindelse med deres arbejde. 

Det kan eksempelvis være i forbindelse med udskiftning af rør, tagarbejde og rensning af ventilationskanaler. 

Men det er ikke kun håndværkere, der risikerer at blive udsat for asbest, påpeger Henrik W. Petersen.

- Asbest er et kæmpe problem. Ikke bare for medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet, som kan risikere at støde på det i løbet af arbejdsdagen, men også for helt almindelige danskere, som fx laver byggeprojekter selv derhjemme, eller bliver udsat for asbest, fordi det ikke bliver fjernet ordentligt efter renoveringer, forklarer han. 

Fakta om asbest

Det skønnes, at der findes asbest i omkring en tredjedel af den eksisterende bygningsmasse i Danmark

I modsætning til Sverige, Norge og Finland er antallet af tilfælde af lungehindekræft – som skyldes asbest – steget de seneste 20 år

Arbejde med asbest (fx nedrivning og fjernelse) er endnu ikke autorisationsbelagt i Danmark

10 ud af 15 europæiske lande har en ordning, hvor arbejde med asbest kræver autorisation eller lignende.

Kilde: Blik- og Rørarbejderforbundet
Når støv dræber

FAC509E7-E00C-499D-ADF1-8E4FAE17E2AC

Asbestofre får ingen undskyldning fra dansk industrikæmpe

081222 081222 asbest Nibe og Rærup brst 4839

play Her ender Nordjyllands giftige asbestaffald

081222 081222 asbest Nibe og Rærup brst 4855

play Jes frygter det giftige støv: Svært at komme af med asbestaffald

20221122-132841-7-4000x2667ma

EU på vej med strammere asbestlovgivning: - Asbestofre skal garanteres en kompensation

indlæs flere

Seneste nyt

fra Nordjylland