Hirtshals Renseanlæg har fundet PFOS i slam

Prøver på spildevandsslam ved Hirtshals Renseanlæg har vist, at det indeholder PFOS. Man har indtil videre stoppet genanvendelsen af det, så det ikke længere bruges på landbrugsjord.

Hjørring Vandselskab har fundet PFOS i spildevandsslam, som indtil nu har været brugt på landbrugsjord, da slammet indeholder blandt andet fosfor. Men der er ikke kørt noget slam ud, hvor der er PFOS i.

På baggrund af prøverne har man valgt at stoppe udbringningen af slammet fra Hirtshals, selvom der foreløbigt er tale om lave koncentrationer.

- Vi tager ingen chancer, og derfor bliver der ikke bragt mere slam ud fra Hirtshals Renseanlæg lige foreløbigt, siger administrerende direktør, Tommy Mostrup.

- Vi skal tale med Miljøstyrelsen og finde en løsning, der sikrer borgerne, fødevareproduktionen og miljøet bedst muligt.

Uvist hvor det kommer fra

Hjørring Vandselskab og Hjørring Kommunes miljøafdeling ved endnu ikke, hvor forureningen kommer fra.

Derfor er der sat et omfattende analysearbejde i gang, men det er en udfordrende opgave, da man leder efter milliardtedele af et gram, og samtlige prøver skal sendes til udlandet for analyse også.

- Det vigtigste for vandselskabet lige nu er at sikre borgernes og miljøets sundhed. Det gør vi ved at stoppe genanvendelsen af slammet lige nu, siger bestyrelsesformand Ole Ørnbøl.

- PFOS optræder som sagt i slammet i meget lave koncentrationer, men vi tager fundet meget alvorligt og arbejder så hurtigt, vi kan, for at finde kilden.

Farligt for mennesker

Philippe Grandjean har de sidste mange år forsket i emnet ved Syddansk Universitet og Harvard University, og han fortalte til TV2 Nord sidste år, hvor farligt stoffet er for mennesker.

- Stoffet er ekstremt giftigt og farligt for både miljø og mennesker. PFOS er stabilt, og det ophobes i fødekæder og krop, sagde han.

Kommer stoffet først ind i kroppen via eksempelvis forgiftede fødevarer, kan det få alvorlige konsekvenser.

- Det kan gå ud over hormon- og immunsystemet. Studier viser, at man reagerer dårligere på vacciner, kan udvikle sukkersyge og få forhøjet kolesteroltal, fortalte Philippe Grandjean.

Spildevandsslam er vigtigt for landbruget

Tidligere har der været PFOS fra brandvæsnets øvelsespladser, som har vist sig som en stor trussel mod miljøet og grundvandet, men det ser foreløbigt ikke ud til, at det er tilfældet i Hjørring Kommune.

Spildevandsslammet er essentielt i fødevareproduktionen på grund af næringsstoffet fra fosforen.

- Netop nu er det ekstra ærgerligt, at vi ikke kan genbruge fosforen i slammet, da gødning er en mangelvare og meget dyrere end normalt, siger Tommy Mostrup.

HVAD ER PFOS OG PFAS?

  • PFOS er et flourstof, der er en del af PFAS-familien
  • Der findes flere tusinde PFAS-stoffer, hvoraf de mest kendte forbindelser er PFOA, PFOS og PFOSA.
  • Fælles for dem er, at de dækker over en stor gruppe af kemiske stoffer, der blandt andet har vand-, snavs- og fedtafvisende egenskaber.
  • Det specifikke stof PFOS har tidligere været anvendt af bl. Forsvaret ifm. brandøvelser (slukningsskum) og findes i dag spredt i miljøet.

Kilde: Danske Vandværker og Tænk

Der blev indført nye regler i efteråret

I efteråret 2021 indførte Miljøstyrelsen nye, men midlertidige grænseværdier for PFOS.

PFOS er principielt forbudt, men der findes ikke brugbare regler, der kan sætte grænser for, hvad der må komme med spildevandet til renseanlæggene. Manglen på tidssvarende regler er et stort problem i følge Ole Ørnbøl.

- Renseanlæg er det filter, der samler samfundets forurening, og indtil vi har mulighed for at finde årsagen til PFOS i spildevandet, er det kun forsigtighedsprincippet, der kan bruges som rettesnor, siger han.


PFOS-sagen

Badestrand - Ritzau

Flere nordjyske strande skal testes for PFAS - men du kan roligt bade

20221116-174621-L-6000x4000ma

play SF vil forbyde slam som gødning - landmand bakker op

030223 Pfas emfj 5749

play Amins grund er under PFAS-mistanke - er bekymret for sine børns sundhed

20180321-162825-3-4928x3280ma

play Nu skal flere fødevarer undersøges for farlige flourstoffer

indlæs flere

Seneste nyt

fra Nordjylland