Tema Hollandske bomtrawlere

Siden sommeren 2017 har nordjyske kystfiskere ligget i regulær fiskekrig med hollandske bomtrawlere, som de anklager for at overfiske og smadre havbunden i Skagerrak. De hollandske fiskere er stærkt kritiseret for en række sager - og i enkelte sager også politianmeldt - for blandt andet at fiske for tæt på land, at smadre e-kabel i Skagerrak, at udnytte fiskeregler, at overfiske, at sejle uforsvarligt, at smadre danske fiskeres grej og at koste dansk fiskeri milliarder. I august 2019 besatte nordjyske kystfiskere Udenrigsministeriet i København og fik lovning på, at der skal gøres noget i sagen. Fiskeriminister Mogens Jensen har nedsat en arbejdsgruppe, der hurtigt skal få etableret et fiskerikontrolpunkt i Hanstholm.